Digitalisera

Behöver du hjälp med att digitalisera ett helt arkiv eller brinner du för att göra vackra gamla böcker tillgängliga på Internet? Tveka inte att kontakta oss på CogiDocs AB.

 

Låt oss hjälpa dig digitalisera ditt arkiv

Många arkiv är idag i pappersform, och ofta på långa avstånd från arbetsplatsen.

CogiDocs har lång och god erfarenhet av skanning, indexering och kategorisering av
dokument för stora och små organisationer. 

Vi vill gärna digitalisera ditt arkiv, med ett digitalt arkiv får du

  • Säker lagring
  • Sökbarhet
  • Enklare att dela dokument
  • Möjligeten att hitta dokumenten där du befinner dig
  • Elektronisk dokumenhantering
  • Tillgänglighet online

 


Speciella uppdrag

Ofta handlar uppdraget om att förena en kostnadseffektiv manuell hantering med ett högkvalitativt slutresultat. Vi klarar av de flesta underlag: mikrofilmer, katalogkort eller ömtåliga antika böcker.

Utmana oss gärna!

Vi har gjort gamla kortkataloger på Göteborgs Universitetsbibliotek sökbara på Internet. Vi har också hjälpt andra bibliotek, museer och arkiv att göra böcker, kartor, planscher och föremål tillgängliga på nätet – till glädje för såväl allmänhet som forskare. Flera av specialuppdragen handlar om att digitalisera pappersarkiv och mikrofilmade handlingar.

Vinsterna blir ett effektivare arbetsflöde och sänkta kostnader för lagerhyra. St Jude Medical digitaliserade och fulltexttolkade med vår hjälp hela sitt arkiv av 250 hyllmeter affärskritisk information.