CogiDocs hjälper företag att bli effektivare genom att digitalisera affärsflöden

 

Under Corona-krisen och med dess begränsningar för hur människor och organisationer gör sina affärer är det avgörande att digitalisera affärsprocesser och dokument för enkel åtkomst på internet. CogiDocs kan hjälpa till.

CogiDocs skanningscentraler i Norge, Sverige och Finland är fullt operativa, med alla nödvändiga åtgärder implementerade för att se till att coronavirus utbrottet inte påverkar våra kunders verksamhet.

De omedelbara åtgärderna CogiDocs har vidtagit för att hantera situationen:

  • En stor del av de anställda arbetar hemifrån
  • CogiDocs skanningscentraler har strikta riktlinjer för hur man undviker infektion och spridning
  • Alla dokument hanteras med handskar
  • CogiDocs följer myndigheters direktiv och råd gällande Corona

CogiDocs kan underlätta för era medarbetare att arbete hemifrån genom att digitalisera era dokument.

Våra konsulter på Sälj är tillgängliga och redo att diskutera nya möjligheter med både befintliga och nya kunder.

Kontakt