Blankettskanning

CogiDocs har lång erfarenhet av skanning av formulär och blanketter i alla dess former.
Blanketter och andra dokument skannas, tolkas och levereras direkt till mottagande system.

 

Cogidocs är experter på skanning och elektronisk tolkning av olika blanketter, formulär och enkäter. Dagligdags hanterar vi tusentals pensionsvalsblanketter, patientjournaler, personalakter, studielånsblanketter och enkäter.

Vi avlastar vår kund från det tidskrävande arbetet med det administrativa flödet av papper och post. Vi gör jobbet och levererar den digitala informationen direkt in i kundens ärendehanterings- eller kundsystem och kunden kan fokusera på och utveckla sin kärnverksamhet.